Ranagalle, inovativen protipoplavni sistem

Zaščiti vaše premoženje pred poplavami


Ranagalle S.r.l Inženir Michele in geolog Luca sta od nekdaj želela rešiti problem visoke vode, ki preti Gradežu; tako kot Benetke je namreč tudi Gradež podvržen sezonskim poplavam ob plimovanju morja. Poplavljeni so kletni prostori, garaže, trgovine.