Samodejna protipoplavna zaščita

Predstavlja rešitev za vse tiste, ki želijo mirno spati.

 

RANAGALLE je inovativen protipoplavni sistem, ki nastane iz potrebe po obvarovanju okolja pred poplavami. Namenjen je javnemu in zasebnemu sektorju (trgovski in industrijski objekti, skladišča, garaže, kletni prostori,…), nabrežju rek in pristanišč.

S protipoplavno zaščito RANAGALLE bomo preprečili vdor poplavne vode in obvarovali sebe, svojo družino ter svojo lastnino pred škodo.

RANAGALLE je pasiven sistem, ki deluje v vsakem okolju in vseh letnih časih. Za svoje delovanje ne potrebuje dodatnega  napajanja.

Sestavljen je iz visoko kakovostnih materialov s strani najboljših podjetij v okolici. Projektiran je izključno kot protipoplavna zašćita. Pred dostavo je montiran in preizkušen v tovarni, nakar se na naslovu naročnika vgradi v zanj namenjen izkop, ki je načrtovan na osnovi dimenzij protipoplavne zaščite.

 

 

 

Je očem popolnoma skrit sistem, ki za svoje delovanje uporabi silo vode, ki poplavlja (hidravlični pritisk).

V primeru poplave sistem zazna vodo in izkoristi njeno silo za dvig in progresivno višanje protipoplavne zaščite, dokler ne doseže ciljne višine ter se samodejno spusti, kadar vode ni več.

 

Zanesljivost samodejnih protipoplavnih zaščit pasivnega tipa RANAGALLE je v njihovem sistemu delovanja, ki je izključno hidravličen.

Protipoplavna zaščita se sproži izključno z vodo, ki poplavlja. Za svoje delovanje ne potrebuje osebe, ki bi jo aktivirala, niti zunanjih mehanizmov (tako električnih kot drugih oblik energije). Posledično jo lahko namestimo tudi daleč od bivalnih naselij, vzdolž nasipov, cest, obal,… pasivnega mehanizma je protipoplavna zaščita tiha. Prav zaradi tega je nadgrajena s svetlobno in zvočno napravo, ki opozarja na vsako fazo njenega delovanja. Na željo naročnika je lahko opremljena tudi s sistemom obveščanja na daljavo.

STANDARDNE VIŠINE:   60 – 80 – 100 – 120 – 150 cm

Ostale dimenzije se izdelajo po naročilu

 

 

Vsaka namestitev je vodena s strani strokovnjakov na področju geologije in hidravličnega inženiringa, strukture in geotehnike.

Naši strokovnjaki so pripravljeni svetovati in ponuditi najprimernejšo tehnično rešitev za preprečitev poplavnih nevarnosti.

 

Namestitev  protipoplavne zaščite Ranagalle